Salvia a EAM set

Jak Vám přístroj pomůže

Chcete komplexně zjistit, jaké máte mikrobiální, psychické a jiné zátěže?
Hledáte příčinu Vašich akutních zátěží?
Chcete zjistit, zda Vám plazmování nebo jiné alternativní metody přinesly očekávaný výsledek?
Chcete se zbavit toxinů a alergenů?
Chcete vědět, zda-li Vaše výživové nebo detoxikační doplňky Vám skutečně pomáhají?

Salvia - zjištění a odstranění zátěží způsobující Vaše zdravotní obtíže

Salvie je upravená verze původního elektroakupunkturního přístroje EAV, který sestrojil německý lékař Reinhold Voll v 50tých letech. Na rozdíl od klasického měření několika bodů na konečcích prstů u EAV, se u této modifikace EAM měří pouze z jednoho bodu na dlani. Vyšetření Salvií není bolestivé – vy natáhnete ruku s otevřenou dlaní a terapeut přiloží měřící sondu, která indikuje pouze povrchové napětí kůže a změnu odporu (tj. vegetativní funkční test). Tato metoda je vhodná pro dospělé i malé děti od 3 let.

Jsou sledovány změny v rovnováze vegetativního (autonomního) nervového systému v sympatiku a parasympatiku. Tyto děje neovlivňujeme vůlí a projevují se zvlhnutím rukou, rychlostí dechu, tepu, změnami tlaku nebo rozšířením zornic. V podstatě tím sledujeme psychogalvanické reakce (změny) ve stresové a emoční reakci v podvědomí člověka na základě vložených informací ve formě ampule nebo pomocí počítačového programu EAM. Tato změna může znamenat přítomnost toxinů v lidském organismu a zároveň nám může napomoci získat řadu dalších informací, jako např. kvalitu funkce jednotlivých orgánů.

V programu EAM set jsou nahrány informace o potravinách, alopatických či homeopatických preparátech atd.). Informace o preparátu je získána digitalizací jeho holografického zápisu. Digitalizovány jsou informace jak o mikrobiálních zátěžích tak i o parazitech. Zde vzniká rozpor v náhledu oficiální medicíny na zjištění živé zátěže biorezonanční metodou. Je zřejmé, že v PC není obsažena laboratoř s živými mikrobiálními vzorky. Je fakt, že digitalizovaná informace v programu není shodná, ale pouze podobná s živým organizmem. Pokud tedy někdo vychází z toho, že názvy organizmů získané z programu EAM set jsou shodné s jejich živými vzorky, pak se dopouští chyby v interpretaci získaných výsledků.

Proto je nutné vědět, jak správně vyhodnotit, zda se jedná o živou nebo neživou zátěž. Neživá zátěž zahrnuje alergeny i informace z vnitrobuněčné úrovně. Na živou zátěž můžeme aplikovat naše cílené frekvence. Na neživou zátěž doporučujeme preparáty nebo informatika. Výsledky klientů máme potvrzeny jak laboratorně, tak i lékařskými přístroji.