Medicomat Hunter

Diagnostický a léčebný systém se zpětnou vazbou

Medicomat Hunter je světový diagnostický a léčebný systém se zpětnou vazbou. Jedná se o nejpřesnější, informativní a bezpečnou metodu pro expresní celkovou diagnózu těla.

Jednoduše řečeno, jedná se o pokročilé neinvazivní diagnostické zařízení pro fyzikální vyšetření a analýzu, které využívá rezonanci světelné vlny pro skenování a detekci funkčního stavu lidského těla nebo pro sledování postupně vytvářených abnormálních stavů až do osmi úrovní: orgán, tkáň, buňku, jádro, chromozom, DNA, ultrastrukturu nebo molekulu, pak poskytuje léčbu.

Přístroj určuje typ poruchy i její závažnost a vývoj

Přístroj ukazuje, ve kterém vývojové fázi je porucha a pokud je proces akutní nebo chronický. Navíc s novou přidanou funkcí je možné určit, jak se porucha bude vyvíjet v budoucnu. To umožňuje zjistit, zda je vhodná terapie nebo zda tělo může problém sám vyřešit.

Přístroj určuje nejen typ poruchy, ale také určuje závažnost poruch. Po měření může léčit klienta pomocí funkce Metaterapie, Fytoterapie, Kamenná terapie, Akupunkturní terapie a Iris Therapie.

Medicomat Hunter - Přístroj určuje typ poruchy i její závažnost a vývoj

Medicomat Hunter - video

Přístroj může určit, který léčebný prostředek funguje nejlépe a jaké zatížení je přítomné

Léčba se provádí na osmi úrovních: první na molekule a pak ultrastruktura, DNA, chromozom, jádro, buňka, tkáň až po celý orgán, což je velmi efektivní a úspěšné. Uživatel může sledovat účinnost přímo na obrazovce. Srovnávací analýza ukazuje změny, ke kterým dochází před a po léčbě.

Podle stejných principů je přístroj schopen měřit oscilace nápravných opatření, jako jsou doplňky stravy, homeopatické prostředky apod. Prostřednictvím této funkce může pacient najít co nejefektivnější nápravu. Přístroj může určit, který léčebný prostředek funguje nejlépe a jaké zatížení je přítomné.

Medicomat Hunter

Upozornění

Metaterapie se nedoporučuje těhotným ženám a osobám s kardiostimulátorem.

Medicomat Hunter