KURZY

Kurz Sebeléčení, lektor: Jirka Lahoda

Celkem 12,5 hodin (5 x 2,5 hodiny)
Cena kurzu: 3 000,- Kč
Přednášející: Jirka Lahoda

Přihlášení a bližší informace:
vyplnit a odeslat formulář dole na straně studio-biorezonance.cz/jirka-lahoda, tel.: +420 773 523 007 - recepce

Tělo je náš domov a my jako majitelé budeme objevovat svět vlastního těla, teorií, praxí, "vizemi" a prožitky. Naše tělo "obsahuje" mnoho zpráv a informací o našem zdravotním stavu. Je i zdrojem tajemství o smyslu a důvodu naší existence vedoucí k sebelásce. 

Míra našeho štěstí, zdraví a lásky závisí na stupni vědomí, cítění a naslouchání zprávám, které naše tělo nepřetržitě vysílá. Tyto informace k nám přicházejí fyzickými pocity, tušením, obrazy a dalšími smysly, které začneme v průběhu seminářů objevovat. A vy se budete moci postupně seznamovat s něčím, co je naprosto přirozené, ale kdysi dávno zapomenuté. Svět našeho těla.

ZOBRAZIT / SKRÝT více informací

Seznámíme se s územím těla

Tělo je náš domov.
Tělo je náš přítel/naše přítelkyně.
Tělo je náš živý nástroj.
Tělo je zdrojem všeho, co se nás týká.
Tělo je naprosto "unikátní výtvor Stvořitele".

Už toto objevení je samo o sobě velmi léčivé. Tělo má kosti, svaly, orgány apod. Tělo je místem síly, rovnováhy, cítění a vědomí. Každý centimetr těla je zdrojem všeho, co můžeme potřebovat v našich životech.

  • Pokud postrádáme sílu a odvahu, najdeme ji.
  • Pokud strádáme nedostatečnou láskou, objevíme ji.
  • Pokud nám chybí vědomí vlastní hodnoty, zaměříme se na ní.

Seznámíme se s místy, kde sídlí 6 mužských energií a 6 ženských energií těla, a které nám slouží k rovnováze těchto dvou elementů. Seznámíme se s 24 místy v těle, které jsou zdrojem našeho pravého charakteru (tělo vyžaduje, abychom je využívali). Seznámíme se také s našimi slabostmi a omyly, najdeme jejich jednoznačnou souvislost s částí těla, které se to týká. Objevíme "řád", který má nadvládu nad našimi životy. Pokud naše jednání v životě neodpovídá rovnoměrně zdrojům pravdy a lásky našeho těla, tak jsme přinuceni onemocnět a odloučit se od pozemského života. Tento řád nám byl předán a určen společně s tělem, aby nám ukazoval správné jednání.

Jak navázat kontakt s těmito zprávami, o tom je kurz vědomí těla

Naučíte se vnímat svoje tělo. Nejprve na fyzické rovině fyzickými pocity. Tyto fyzické pocity budeme postupně zjemňovat a vylaďovat, abychom začali vnímat další a hlubší sdělení vycházející z našich těl.

Za fyzickou rovinou těla, kterou prozatím označujeme rovinou první, začneme objevovat mystické roviny, druhou (životní energie, vnitřní a vnější teplo/chlad ­ a co to znamená), třetí, čtvrtou a pátou. Tyto roviny jsou v průběhu vašeho poznání podobné bájným příběhům, pohádkám a fantaziím, které vám mohly být do této doby zcela skryty. A poznáte, že jsou skutečné. Jsou součástí vašeho těla. Nebudete objevovat buňky těla, tak jak jsme se naučili, ale budete objevovat "neskutečný" svět vaší bytosti a vaší prapodstaty.

Tak jako se dozvídáme, že v našem světě existují "jiné" světy, plné andělů, víl, skřítků apod., tak naše tělo obsahuje v jiných rovinách našeho těla tyto světy také. Jsou součástí nás a jsou zodpovědné za stav a chod našeho těla. V tomto případě nejde o "vysněný svět", ale o svět těla, který je naprosto zřetelně vnímatelný. V průběhu kurzu můžete objevit "něco", co jste doposud nikdy neviděli a možná ani nedoufali, že může existovat.

Společně na semináři můžeme a budeme objevovat nový, prastarý mystický svět těla, který existuje celé věky. Tělo je plné záhad, pohádek, příběhů, které si možná nedokážeme ani uvědomovat ve své fantazii.

Co se bude dít a co se budeme postupně dozvídat

  • Kým jsme a kým bychom měli být.
  • Jak bychom se měli chovat.
  • Co nás posiluje a co nás oslabuje.
  • Co máme tolerovat a kde začít jednat.
  • Co bychom měli dělat, abychom byli zdravější nebo spokojenější.
  • Dozvíte se o vztahu mezi naším tělem a naším jednáním.

Bude docházet k větší sebelásce. A to nejen pozitivním myšlením nebo příkazem ­ "chci se mít rád". Můžete se opravdu přesvědčovat, kolik lásky, zodpovědnosti, pracovitosti a oddanosti prokazuje vaše tělo a jeho "oddané bytůstky".

Možná bude ale také docházet k trpělivosti nebo i hravosti v životě. A možná k překvapení, že budete muset více používat svou odvahu, jednání, akci, sílu, nesouhlas s ostatními, a začnete se oddaně přibližovat k archetypálním zdrojům ženské a mužské energie. Zvláště u lidí, kteří jsou "odříznuti" od zdrojů vlastní síly a energií pánve a břicha, a chtějí mít konečně hezčí a pevnější bříško.

Třeba začnete "bořit" mnoho "falší". Zjistíte, že máte "napadený" nemocný orgán, a dozvíte se, že pokud nebudete projevovat dostatek síly, odvahy, lásky a jednání, např. říkat a hájit správný postoj, tak orgán bude "skomírat". V těle potřebujete udržet vše při životě. Náš mozek dostává podprahové informace od všech orgánů a nám ­ "prozatímním" majitelům těla přicházejí pocity o tom, jak bychom se měli pokaždé zachovat. Když neposloucháme nějaký ten tichý hlásek, který např. vysílá ženská energie z oblasti ledvin, tak nevhodné zareagování předává ledvinám oslabující energii. A my tak tělu sdělujeme: „Nepotřebuju tvůj názor, nepotřebuji Tě."

Na mystické čtvrté rovině těla správkyně ledvin vám "poděkuje", že jste jí neposlal posilující energii. Vrátí se ke své rodině a dětem "v ledvině" a doma řekne: "Dnes nám nic neposlali, budeme muset vydržet. A počkat, až ten nahoře si nás všimne a svým správným milujícím jednáním nám začne posílat projev úcty, lásky a vděku, protože „MY NEJLÉPE VÍME, CO JE PRO NÁS A VŠECHNY V TĚLE A PRO NĚHO DOBRÉ." (jednání např. říct někomu: "Mám tě ráda, mám tě rád.").

Toto "procházení" tělem se neobejde i bez nepříjemných obrazů, pocitů, informací a dokonce komunikací s "utrápenou částí našeho těla". Můžete poznat, a někdy to opravdu není příjemné, že objevíte správce určité postižené části těla. A tento správce se na vás bude enormně zlobit, že jste onu část opomenuli a nevěnovali jí dostatečnou pozornost. A přitom vám tato část slouží ve dne v noci. I třeba už tisíce dnů vašeho života na Zemi.

Může se stát, že už budete pravděpodobně mnohem méně vysílat nepříjemné zprávy a vzkazy vašemu tělu, protože pochopíte a objevíte skutečnou podstatu, lásku a oddanost energií a správců, kteří pro vás pracují. Jak jsou obětaví a dokonce neskonale urputní udržet vás při životě. Dokonce objevíte, jak chrání vaše tělo i před vámi samotnými, když cítí, že byste té určité části těla chtěli ublížit. Je to jejich jediný a hlavní úkol.

I Ježíš nám sděloval, že všechno je v nás. S jednou částí této pravdy máme možnost se seznámit. A přitom tato "tajemná až mystická " část našeho Já je plná nepoznaných sdělení.

I pro mě je toto nový objev, a přestože o tomto světu vím už několik let a s klienty pracuji z tohoto pohledu, i zde jsem nováčkem, protože tento svět těla je neskutečně velký a obsahuje mnoho rovin a dimenzí. Podobá se to cestě např. do jiné země, kde jste nikdy nebyli.