KURZY

Rodinné konstelace - prožitkový seminář, lektorka: RNDr. Ivana Jakubíková


sobota 21.7. 2018, 9.30-17.30 hodin

Účastnický poplatek: 1000 Kč

Účast je možná po přihlášení a potvrzení účasti. Přihlášení a bližší informace:
vyplnit a odeslat formulář dole na straně studio-biorezonance.cz/rndr-ivana-jakubikova, tel.: +420 773 523 007 - recepce

Konstelace jsou jedinečné pro objevení příčin problémů (zdraví, vztahy, práce, peníze, úspěch, osobní krize ..) a jejich spontánní řešení v emočně-duchovní rovině člověka.

Konstelace umožňují uvidět a pochopit silnou provázanost vztahů v rodině, do které jsme se narodili a jejich výrazný vliv, na všechny oblasti života: na práci, úspěch, zdraví, tvořivost i pocit smyslu bytí a hlavně na partnerské vztahy.

ZOBRAZIT / SKRÝT více informací

Zablokované, nejasné, popletené vztahy, záměny rolí v rodině, neuznání své role, nenarozené děti, těžké osudy předků a další, mají obrovský vliv na psychickou vyrovnanost člověka, na jeho rozhodování (podporující nebo sebedestruktivní), na jeho partnerské vztahy, úspěch v práci i pocit osobního úspěchu v životě, na klid, zdraví a prosperitu jeho dětí.

Konstelace spontánně uvolňují emoční bloky, závislosti, nezdravé provázanosti ve vztazích, které brání v plném prožívání života v radosti a štěstí, obnovují proudění živého toku energie v těle a vedou k celistvému pochopení smyslu života a vztahů.

Rozhodněte se pro upevnění zdraví a harmonie, váš život je to jediné, co máte.

Ohlas od účastníčky konstelací:
"1x vidět je víc než 100x slyšet." Přesně tento fakt konstelace naplňují. Pod tvým vedením, Ivo, je možno vstoupit do prožitků, které vidíme a která nám objasní spoustu otázek, které jsme si před konstelacema nedokázali zodpovědět. Pracuješ s jemností, taktem a s radostí. V bezpečné rovině.
Pomocí konstelací je možno odkrýt spoustu zakopaných strašáků, které nás omezují a svazují. Například zjišťuji, že jsme zabředli do návyků, které nejsou prospěšné ani nám samotným, ani našemu okolí. Vřele doporučuji všem prožitek "rodinné konstelace".
Osobně jsem delší dobu zvažovala návštěvu takovéto skupiny. Jsme tvorové opatrní a nedůvěřiví. V tomto případě jsem ráda, že jsem se nakonec rozhodla k účasti a rozhodně nelituji.“
Radka K.

Podporující komunikace ve vztazích, lektorka: RNDr. Ivana Jakubíková

pátek 20.7. 2018, 16.00-20.00 hodin

Účastnický poplatek: 800 Kč
Účast je možná po přihlášení a potvrzení účasti. Přihlášení a bližší informace:
vyplnit a odeslat formulář dole na straně studio-biorezonance.cz/rndr-ivana-jakubikova, tel.: +420 773 523 007 - recepce

Komunikace je základem pro hezké vztahy. Může narušený partnerský vztah obnovit nebo ho taky zničit. Znalost asertivní neagresivní komunikace je důležitou podmínkou pro láskyplné vztahy.

ZOBRAZIT / SKRÝT více informací

Cíle kurzu:

- pochopit význam správné komunikace pro sebe a druhé,

- naučit se mluvit otevřeně, beze strachu a přitom nezranit, neurazit, neodplašit,

- uvědomit si, jak komunikace souvisí s úctou k sobě a ke druhým,

- pochopit energetické procesy v různých typech komunikace,

- naučit se zákonitosti podporující komunikace,

 

Co se naučíte? Co pochopíte? 

-       že existují přesná a důležitá pravidla správné komunikace, 

-       že běžná komunikace výrazně ovlivňuje partnerství a vztahy,

-       kdy mluvíte pasivně agresivně a nevíte o tom?

-       jak mluvit asertivně, bez manipulace a jaký to má význam pro vaši spokojenost,

-       proč druhý člověk reaguje na vaše slova úplně jinak, než očekáváte?

-       jak souvisí komunikace s energií, únavou nebo nadšením

-        že je jen na vás, zda váš partner uteče nebo vás bude milovat,

-       proč muži náhle odchází bez vysvětlení a nemluví?

-       co říkat, abyste druhého nezranili, nevyplašili a přitom mluvili otevřeně beze strachu?

-       jak správně komunikovat ve vašich konkrétních problémových situacích?

-       že existují výjimky, kdy nelze komunikovat asertivně.

 

 

Kurz Sebeléčení, lektor: Jirka Lahoda

Celkem 12,5 hodin (5 x 2,5 hodiny)
Cena kurzu: 3 000,- Kč
Přednášející: Jirka Lahoda

Přihlášení a bližší informace:
vyplnit a odeslat formulář dole na straně studio-biorezonance.cz/jirka-lahoda, tel.: +420 773 523 007 - recepce

Tělo je náš domov a my jako majitelé budeme objevovat svět vlastního těla, teorií, praxí, "vizemi" a prožitky. Naše tělo "obsahuje" mnoho zpráv a informací o našem zdravotním stavu. Je i zdrojem tajemství o smyslu a důvodu naší existence vedoucí k sebelásce. 

Míra našeho štěstí, zdraví a lásky závisí na stupni vědomí, cítění a naslouchání zprávám, které naše tělo nepřetržitě vysílá. Tyto informace k nám přicházejí fyzickými pocity, tušením, obrazy a dalšími smysly, které začneme v průběhu seminářů objevovat. A vy se budete moci postupně seznamovat s něčím, co je naprosto přirozené, ale kdysi dávno zapomenuté. Svět našeho těla.

ZOBRAZIT / SKRÝT více informací

Seznámíme se s územím těla

Tělo je náš domov.
Tělo je náš přítel/naše přítelkyně.
Tělo je náš živý nástroj.
Tělo je zdrojem všeho, co se nás týká.
Tělo je naprosto "unikátní výtvor Stvořitele".

Už toto objevení je samo o sobě velmi léčivé. Tělo má kosti, svaly, orgány apod. Tělo je místem síly, rovnováhy, cítění a vědomí. Každý centimetr těla je zdrojem všeho, co můžeme potřebovat v našich životech.

  • Pokud postrádáme sílu a odvahu, najdeme ji.
  • Pokud strádáme nedostatečnou láskou, objevíme ji.
  • Pokud nám chybí vědomí vlastní hodnoty, zaměříme se na ní.

Seznámíme se s místy, kde sídlí 6 mužských energií a 6 ženských energií těla, a které nám slouží k rovnováze těchto dvou elementů. Seznámíme se s 24 místy v těle, které jsou zdrojem našeho pravého charakteru (tělo vyžaduje, abychom je využívali). Seznámíme se také s našimi slabostmi a omyly, najdeme jejich jednoznačnou souvislost s částí těla, které se to týká. Objevíme "řád", který má nadvládu nad našimi životy. Pokud naše jednání v životě neodpovídá rovnoměrně zdrojům pravdy a lásky našeho těla, tak jsme přinuceni onemocnět a odloučit se od pozemského života. Tento řád nám byl předán a určen společně s tělem, aby nám ukazoval správné jednání.

Jak navázat kontakt s těmito zprávami, o tom je kurz vědomí těla

Naučíte se vnímat svoje tělo. Nejprve na fyzické rovině fyzickými pocity. Tyto fyzické pocity budeme postupně zjemňovat a vylaďovat, abychom začali vnímat další a hlubší sdělení vycházející z našich těl.

Za fyzickou rovinou těla, kterou prozatím označujeme rovinou první, začneme objevovat mystické roviny, druhou (životní energie, vnitřní a vnější teplo/chlad ­ a co to znamená), třetí, čtvrtou a pátou. Tyto roviny jsou v průběhu vašeho poznání podobné bájným příběhům, pohádkám a fantaziím, které vám mohly být do této doby zcela skryty. A poznáte, že jsou skutečné. Jsou součástí vašeho těla. Nebudete objevovat buňky těla, tak jak jsme se naučili, ale budete objevovat "neskutečný" svět vaší bytosti a vaší prapodstaty.

Tak jako se dozvídáme, že v našem světě existují "jiné" světy, plné andělů, víl, skřítků apod., tak naše tělo obsahuje v jiných rovinách našeho těla tyto světy také. Jsou součástí nás a jsou zodpovědné za stav a chod našeho těla. V tomto případě nejde o "vysněný svět", ale o svět těla, který je naprosto zřetelně vnímatelný. V průběhu kurzu můžete objevit "něco", co jste doposud nikdy neviděli a možná ani nedoufali, že může existovat.

Společně na semináři můžeme a budeme objevovat nový, prastarý mystický svět těla, který existuje celé věky. Tělo je plné záhad, pohádek, příběhů, které si možná nedokážeme ani uvědomovat ve své fantazii.

Co se bude dít a co se budeme postupně dozvídat

  • Kým jsme a kým bychom měli být.
  • Jak bychom se měli chovat.
  • Co nás posiluje a co nás oslabuje.
  • Co máme tolerovat a kde začít jednat.
  • Co bychom měli dělat, abychom byli zdravější nebo spokojenější.
  • Dozvíte se o vztahu mezi naším tělem a naším jednáním.

Bude docházet k větší sebelásce. A to nejen pozitivním myšlením nebo příkazem ­ "chci se mít rád". Můžete se opravdu přesvědčovat, kolik lásky, zodpovědnosti, pracovitosti a oddanosti prokazuje vaše tělo a jeho "oddané bytůstky".

Možná bude ale také docházet k trpělivosti nebo i hravosti v životě. A možná k překvapení, že budete muset více používat svou odvahu, jednání, akci, sílu, nesouhlas s ostatními, a začnete se oddaně přibližovat k archetypálním zdrojům ženské a mužské energie. Zvláště u lidí, kteří jsou "odříznuti" od zdrojů vlastní síly a energií pánve a břicha, a chtějí mít konečně hezčí a pevnější bříško.

Třeba začnete "bořit" mnoho "falší". Zjistíte, že máte "napadený" nemocný orgán, a dozvíte se, že pokud nebudete projevovat dostatek síly, odvahy, lásky a jednání, např. říkat a hájit správný postoj, tak orgán bude "skomírat". V těle potřebujete udržet vše při životě. Náš mozek dostává podprahové informace od všech orgánů a nám ­ "prozatímním" majitelům těla přicházejí pocity o tom, jak bychom se měli pokaždé zachovat. Když neposloucháme nějaký ten tichý hlásek, který např. vysílá ženská energie z oblasti ledvin, tak nevhodné zareagování předává ledvinám oslabující energii. A my tak tělu sdělujeme: „Nepotřebuju tvůj názor, nepotřebuji Tě."

Na mystické čtvrté rovině těla správkyně ledvin vám "poděkuje", že jste jí neposlal posilující energii. Vrátí se ke své rodině a dětem "v ledvině" a doma řekne: "Dnes nám nic neposlali, budeme muset vydržet. A počkat, až ten nahoře si nás všimne a svým správným milujícím jednáním nám začne posílat projev úcty, lásky a vděku, protože „MY NEJLÉPE VÍME, CO JE PRO NÁS A VŠECHNY V TĚLE A PRO NĚHO DOBRÉ." (jednání např. říct někomu: "Mám tě ráda, mám tě rád.").

Toto "procházení" tělem se neobejde i bez nepříjemných obrazů, pocitů, informací a dokonce komunikací s "utrápenou částí našeho těla". Můžete poznat, a někdy to opravdu není příjemné, že objevíte správce určité postižené části těla. A tento správce se na vás bude enormně zlobit, že jste onu část opomenuli a nevěnovali jí dostatečnou pozornost. A přitom vám tato část slouží ve dne v noci. I třeba už tisíce dnů vašeho života na Zemi.

Může se stát, že už budete pravděpodobně mnohem méně vysílat nepříjemné zprávy a vzkazy vašemu tělu, protože pochopíte a objevíte skutečnou podstatu, lásku a oddanost energií a správců, kteří pro vás pracují. Jak jsou obětaví a dokonce neskonale urputní udržet vás při životě. Dokonce objevíte, jak chrání vaše tělo i před vámi samotnými, když cítí, že byste té určité části těla chtěli ublížit. Je to jejich jediný a hlavní úkol.

I Ježíš nám sděloval, že všechno je v nás. S jednou částí této pravdy máme možnost se seznámit. A přitom tato "tajemná až mystická " část našeho Já je plná nepoznaných sdělení.

I pro mě je toto nový objev, a přestože o tomto světu vím už několik let a s klienty pracuji z tohoto pohledu, i zde jsem nováčkem, protože tento svět těla je neskutečně velký a obsahuje mnoho rovin a dimenzí. Podobá se to cestě např. do jiné země, kde jste nikdy nebyli.