JIRKA LAHODA

Individuální poradenství

Od 14 let se zajímám o alternativní přístup k životu, protože už od dětství jsem věděl, že je něco v nepořádku, buď se mnou, nebo s ostatními. Hledal jsem ve stovkách knih, navštívil mnoho seminářů a kurzů, a to jen proto, abych lépe porozuměl sobě, ostatním a životu na Zemi.

Při komunikaci a léčení se mi otevírají zvláštní sdělení, která přicházejí hlavně přes dotyk

V průběhu hledání jsem několikrát vážně onemocněl, zažil jsem mnoho "hraničních situací" a byl jsem "přinucen" si "pomoci sám". Začal jsem důvěřovat své víře v nějakou neviditelnou pomoc, sílu a smysl, přestože jsem vnímal, že se nemám o co opřít. Začaly se mi "vyjevovat" léčebné techniky, které mi ihned pomáhaly. Tyto techniky pochází jak z dávných dob, tak i z jiného "vesmírného světa". Některé tyto léčivé techniky tu kdysi byly samozřejmostí, a některé jsou na Zemi nové. Každopádně mi ale pomáhaly přežít.

Měl jsem štěstí, že moje mamka je sama léčitelkou a tak jsem měl přístup k mnoha dalším zajímavým informacím a možnostem s ní mnoho věcí konzultovat. Posledních asi 7 let tato léčení praktikuji i s ostatními a v mnoha případech dochází k zajímavým zkušenostem a překvapujícím výsledkům.

Masáže a léčení, která provádím, se uskutečňují vleže na lůžku přes oblečení. Práce probíhá nejprve bezdotykovou technikou, kdy dlaněmi přecházím několik centimetrů nad tělem přes celé tělo a zjišťuji jak pocity, tak dalšími nepopsatelnými smysly neduhy vycházející jak z celého těla, tak jednotlivých částí. To mi umožňuje analyzovat další kroky, které vedou nejprve k nějakému druhu očisty anebo rovnou k práci s lidským tělem na fyzické, energetické, "pohádkově - mystické" a duchovní rovině. Při komunikaci a léčení se mi otevírají zvláštní sdělení, která přicházejí hlavně přes dotyk. Tělo je plné pocitů, příběhů a sdělení, která mě a klienta vedou k odpovědím a možnostem řešení i těžko zvládnutelných životních situací. Práce s rukama mi ihned dovoluje jemnohmotná těla zbavovat určitého množství nánosu nečistých a mrznoucích energií. To následně usnadňuje oživit oslabenou součást lidské bytosti i psychiky a pomáhá k uzdravování.

Mezi tělem a rukama se odehrává mnohem více dějů, než je možné v krátkosti popsat nebo vidět. Lecos lze ale cítit a vidět vnitřním zrakem. Všechny informace, s kterými pracuji, mě informují o potřebách lidského těla jako "nástroje lidské pouti", jehož jsme dočasnými majiteli.

Zdravý přístup k lidskému tělu se ale v dnešní době neobejde také bez pocitu bezpečí a zázemí, zdravé stravy, doplňování chybějících elementů formou doplňků stravy, pitného režimu, uváženého pohybu, času na regeneraci, naplňujících vztahů apod. Organismus se také potřebuje pravidelně očišťovat. K tomu slouží kromě půstů i různé detoxikační procesy, včetně odparazitování, zbavování se různých jedů, dalších škodlivin, kterými se v průběhu života přirozeně znečišťujeme. Stejně tak i dnešní lékařská věda je na vysoké úrovni a mnoho vážných zdravotních obtíží se neobejde bez lékařské pomoci.

Napište mi zprávu

Prosíme o pečlivé vyplnění e-mailové adresy, abychom vás mohli kontaktovat.
* Povinné položky