INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ

Životní koučink

Cílem koučování je pomoci klientovi nalézt cestu k životní spokojenosti. Jde o poradenství, při kterém klient pomocí životního postoje a vlastní vnitřní autority nachází radost, štěstí a svůj osobnostní rozvoj. Jakmile se tímto způsobem dosáhne uskutečnění osobních cílů, můžeme nalézt své opravdové místo v životě.

Jde výhradně o individuální přístup, který vám jako klientovi napomáhá podniknout konkrétní kroky za účelem dosažení vaší vize, cíle nebo přání. Délka koučinku je velmi individuální, podle potřeb jednotlivce, rodiny či skupiny. Koučink může být osobní nebo zadaný nadřízeným, firmou, společností.

Koučink je určen všem zájemcům o osobnostní změny na různých úrovních a zejména lidem, kteří hledají své místo a cíle v životě. Dalším cílem koučinku je dosažení změn na úrovni myšlení a postojů. Vede k sebeuvědomění, motivaci, lepší orientaci a práci s informacemi a se zdroji, které máme k dispozici. Koučink vám pomůže rozvinout vaše systematické myšlení a schopnosti řízení procesů a díky tomu budete moci nejen přesně definovat své cíle, ale také těchto cílů dosahovat rychleji a s větší efektivitou.

Od 14 let se zajímám o alternativní přístup k životu, protože už od dětství jsem věděl, že je něco v nepořádku, buď se mnou, nebo s ostatními. Hledal jsem ve stovkách knih, navštívil mnoho seminářů a kurzů, a to jen proto, abych lépe porozuměl sobě, ostatním a životu na Zemi.

V průběhu hledání jsem několikrát vážně onemocněl, zažil jsem mnoho "hraničních situací" a byl jsem "přinucen" si "pomoci sám". Začal jsem důvěřovat své víře v nějakou neviditelnou pomoc, sílu a smysl, přestože jsem vnímal, že se nemám o co opřít. Začaly se mi "vyjevovat" léčebné techniky, které mi ihned pomáhaly. Tyto techniky pochází jak z dávných dob, tak i z jiného "vesmírného světa". Některé tyto léčivé techniky tu kdysi byly samozřejmostí, a některé jsou na Zemi nové. Každopádně mi ale pomáhaly přežít.

Měl jsem štěstí, že moje mamka je sama léčitelkou a tak jsem měl přístup k mnoha dalším zajímavým informacím a možnostem s ní mnoho věcí konzultovat. Posledních asi 7 let tato léčení praktikuji i s ostatními a v mnoha případech dochází k zajímavým zkušenostem a překvapujícím výsledkům.

Masáže a léčení, která provádím, se uskutečňují vleže na lůžku přes oblečení. Práce probíhá nejprve bezdotykovou technikou, kdy dlaněmi přecházím několik centimetrů nad tělem přes celé tělo a zjišťuji jak pocity, tak dalšími nepopsatelnými smysly neduhy vycházející jak z celého těla, tak jednotlivých částí.

To mi umožňuje analyzovat další kroky, které vedou nejprve k nějakému druhu očisty anebo rovnou k práci s lidským tělem na fyzické, energetické, "pohádkově - mystické" a duchovní rovině. Při komunikaci a léčení se mi otevírají zvláštní sdělení, která přicházejí hlavně přes dotyk. Tělo je plné pocitů, příběhů a sdělení, která mě a klienta vedou k odpovědím a možnostem řešení i těžko zvládnutelných životních situací.

Práce s rukama mi ihned dovoluje jemnohmotná těla zbavovat určitého množství nánosu nečistých a mrznoucích energií. To následně usnadňuje oživit oslabenou součást lidské bytosti i psychiky a pomáhá k uzdravování. Mezi tělem a rukama se odehrává mnohem více dějů než je možné v krátkosti popsat nebo vidět. Leccos lze ale cítit a vidět vnitřním zrakem. Všechny informace, s kterými pracuji, mě informují o potřebách lidského těla jako "nástroje lidské pouti", jehož jsme dočasnými majiteli.

Zdravý přístup k lidskému tělu se ale v dnešní době neobejde také bez pocitu bezpečí a zázemí, zdravé stravy, doplňování chybějících elementů formou doplňků stravy, pitného režimu, uváženého pohybu, času na regeneraci, naplňujících vztahů apod.

Organismus se také potřebuje pravidelně očišťovat. K tomu slouží kromě půstů i různé detoxikační procesy, včetně odparazitování, zbavování se různých jedů, dalších škodlivin, kterými se v průběhu života přirozeně znečišťujeme. Stejně tak i dnešní lékařská věda je na vysoké úrovni a mnoho vážných zdravotních obtíží se neobejde bez lékařské pomoci.