CELOSTNÍ MEDICÍNA

Celostní medicína

"Když se energie stane hnacím motorem života"

Každý člověk se čas od času cítí unavený, ospalý, bez energie a dobré nálady. Někdy postačí, aby si „naordinoval" více spánku a relaxace, a za pár dní se cítí lépe. Ale co když se bez energie a unavený cítí dlouhodobě? Příčinou takových dlouhodobých potíží může být přítomnost parazitů, virů, bakterií či plísní v těle. Tyto mikroorganismy se na člověka můžou přenést od jiného člověka, ale i od zvířat. Zbavit se těchto různých nežádoucích toxinů lze pomocí plazmového generátoru a následné detoxikační kůry.

1. Pohled celostní medicíny

Provedeme Vám diagnostiku, kde zjistíme konkrétní zatížení organismu a určíme, na jaké úrovni tyto zátěže jsou. Rozlišujeme, zda je zátěž živá nebo na úrovni alergenů, toxinů, chemické zátěže, emocí, těžkých a lehkých kovů, patogenního pole a očkování. Také zjišťujeme stav biochemických procesů v těle (trávení, stav pH, funkce hormonální soustavy).

Podle výsledku doporučíme nejvhodnější terapeutický postup.

2. Harmonizace psychiky

Odstranění stresu dle ajurvédy

V úvodu diagnostiky doporučujeme harmonizovat nervovou soustavu, aby do popředí vystoupily reálné zátěže, protože emoce mají negativní dopad na imunitu a na úrovni těchto frekvencí se mohou objevovat i jiné mikroorganismy. Naučíme Vás, jak pozitivním myšlením odbouráte mnohé měřitelné pseudozátěže na úrovni mikrobiologie. Harmonizace centrální nervové soustavy je v souladu s principy ajurvédy. Změny na úrovni stresu lze prokázat přístrojem nezávislým na osobě terapeuta.

3. Cílená detoxikace

Individuálně pro Vás

Zjišťujeme mezibuněčné a vnitrobuněčné zátěže (vliv očkování apod.). Mnoho preparátů na trhu sice krev dokáže čistit, ale nečistoty z krve se přemístí na jiné místo v těle, např. do střeva, kloubů aj. Zpočátku se díky tomu člověk cítí lépe, ale problém jako takový se neřeší, pouze odkládá. Doporučujeme proto preparáty, které organismus čistí komplexně se synergickým efektem.

4. Aplikace frekvencí

Zapper a plazmový generátor RPZ 14

V případě zjištění výskytu živých mikroorganismů je možnost aplikace cílených frekvencí Studia Biorezonance, které mikroby a parazity hubí.
V souladu s naší diagnostikou a při nastavení přesných frekvencí vám šetříme nejen čas, ale i peníze.

Terapeutický postup spočívá v následujících krocích

 • Při úvodním sezení, které v případě komplexní diagnostiky může trvat i několik hodin, prozkoumáme celkový zdravotní stav včetně vašich jednotlivých orgánů. Důležité je, abyste nás informovali o vašich zdravotních problémech. Dokážeme odhalit původce potíží například v podobě parazitů, plísní, bakterií, virů apod. Zjistíme, zda máte dostatek minerálů a vitamínů a rovněž zjistíme, zda vás nezatěžuje záření pocházející z patogenních polí, případně z elektrosmogu. Samozřejmostí je individuální přístup a péče ke každému klientovi.
 • Následně je doporučena detoxikace vhodnými bylinnými preparáty, vyměřenými na míru. Poté doporučíme klientovi na hubení živých mikroorganismů tzv. plazmování, k němuž používáme plazmový generátor RPZ 14.
 • Plazmování je neinvazivní a zcela bezbolestné, mohou ho podstoupit dospělí i děti, případně i domácí zvířata.
 • Nezbytnou součástí terapie je detoxikační kůra, vhodné bylinky a tinktury na toxiny a na vyloučení umrtvené hmoty mikroorganismů z těla. V případě nedodržení tohoto doporučení nelze očekávat kladné výsledky, a namnožené toxiny mohou dokonce zdravotní stav ještě zhoršit. Proto nepodceňujte detoxikaci.
 • Naše výsledky máme potvrzeny jak laboratorně, tak i na CT.
 • Nabízíme bezkonkurenční ceny s možností zakoupení terapeutických balíčků a k tomu vždy něco navíc.

Biorezonance

"Čas nemůžeme zpomalit, ale zdravotní problémy ano."

 • Biorezonance dokáže člověku ulevit od mikrobiální zátěže vyčištěním lymfatických cest a krve od nečistot.
 • Rádi byste se zbavili všelijakých bakterií, virů, plísní nebo třeba větších či menších parazitů? Vy ale nevíte, jak na to, protože vaše potíže nevyžadují razantní léčbu pomocí silných antibiotik a podobně, ale vaše potíže přetrvávají.
 • Přepadá vás často únava a trpíte běžnými infekcemi častěji než ostatní lidé, máte pocit, že vaše imunita je pořád horší?
 • Jednou z možností, jak z tohoto začarovaného kruhu vystoupit, je biorezonance.
 • Metoda, při které se různí cizopasníci a další škůdci v lidském organismu zničí pomocí plazmového generátoru a frekvenčních vln, které vysílá. Jeho použití je zcela bezpečné a hodí se proto i pro malé děti. Výjimkou jsou pouze těhotné ženy, u nichž se tato terapie nedoporučuje, a osoby s implantovaným kardiostimulátorem.
 • Biorezonance může Vaše tělo zbavit letité zátěže, která nemusí způsobovat akutní zdravotní potíže, ale dlouhodobě snižuje kvalitu života, protože člověk je kvůli ní náchylnější k nemocem v důsledku oslabené imunity nebo - jak již bylo zmíněno - je často unavený.

Upozornění

 

Nejsem poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu zák. 372/2011 Sb. a ani zdravotnickým pracovníkem.

Pacient by měl před podrobením se léčení pomocí biorezonance vždy svůj stav (zdravotní problémy) konzultovat s příslušným lékařem a dále konzultovat s lékařem, zda terapie biorezonance může či nemůže mít eventuální neblahý vliv na jeho zdraví. Případné změny zdravotního stavu (zhoršení, komplikace) pak opět konzultovat s lékařem.

V rámci ČR je „Biorezonance“ vnímána dozorovými orgány na poli zdravotnictví jako metoda tzv. „alternativní“, kterou vzhledem ke stávající platné legislativě nelze považovat za zavedenou metodu (zák. č. 373/2011 Sb., § 33), není součástí doporučených léčebných postupů garantovaných odbornými lékařskými společnostmi, neprošla ověřováním (včetně účinku a bezpečnosti podávaných přírodních látek) a nelze tudíž dozorovými orgány na poli zdravotnictví garantovat její bezpečnost a účinnost. Veškeré procedury tak klient podstupuje po svém svobodném, informovaném rozhodnutí a na své riziko.

Preparáty Studia Biorezonance nejsou lékem ve smyslu zákona.